Pinnacares

Pinnacares.com บริษัท พินนาแคร์ จำกัด เป็นต่างหู ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกัน การเกิดแผลเป็นนูนที่ติ่งหู

Pinnacares.com บริษัท พินนาแคร์ จำกัด

pinnacares.com - สำหรับแผลเป็นนูนที่เกิดจากการเจาะรูหู

ต่างหูแบบหนีบเพื่อป้องกันแผลเป็น (Pinnacares) ต่างหูเป็นเครื่องประดับร่างกายที่นิยมใช้กันมาก ทั้งในผู้หญิงและชาย การใส่ต่างหูมักต้องทำการเจาะหู เพื่อใส่ต่างหู หลังการเจาะหูบางคนอาจเกิดปัญหา เรื่องแผลเป็นนูนเหรือคีลอยด์ได้ แผลเป็นเหล่านี้อาจโตขึ้นถ้าไม่ได้รับการรักษา จนอาจทำให้ติ่งหูมีรูปร่างไม่น่าดู การรักษาแผลเป็นชนิดนี้ทำได้โดย การผ่าตัดก้อนแผลเป็นออก อย่างไรก็ตามหลังการผ่าตัดแผลเป็นอาจมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ต้องมีการผ่าตัดซ้ำอีกหลายครั้ง

   โดยทั่วไปอาจทำได้ด้วยการฉีดยา หรือต่างหูหนีบทั่วไป การฉีดยาเป็นวิธีที่ได้ผลดี แต่มักจะเจ็บปวดมาก และต้องมาฉีดบ่อยๆ ทุกๆเดือน ส่วนการใช้ต่างหูหนีบทั่วๆไป มักจะออกแบบให้กดบนที่แคบๆ ทำให้ไม่สามารถป้องกันการเกิดแผลใหม่ได้

  ต่างหูแบบหนีบเพื่อรักษาแผลเป็นนูน(Pinnacares) ออกแบบให้มีแรงกดระหว่างแป้นและคลิปต่างหูอย่างเหมาะสม เพื่อกดรอยแผลเป็นให้ราบลงโดยผู้ใช้ไม่เจ็บปวด ด้านคลิปของต่างหูจะมีแป้นวงกลมทำด้วยพลาสติกแบบพิ่เศษที่ใช้รักษาแผลเป็นนูน ด้านที่เป็นต่างหูด้านนอกจะถูกออกแบบให้สวยงาม เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ

   วัตถุประสงค์หลักของ Pinnacares เพื่อใช้ป้องกันแผลเป็นนูน บริเวณติ่งหู หลังจากการผ่าตัดแล้ว

   วัดถุประสงค์ต่อมา เพื่อใช้ในผู้มีปัญหาแพ้โลหะที่ใช้ทำต่างหู เนื่องจากผิวสัมผัสของงานประดิษฐ์นี้ เป็นแผ่นซิลิโคน ซึ่งมักไม่มีปัญหาในเรื่องการแพ้

 

Cart  

(empty)

New products

No new product at this time

Specials

No specials at this time